K80 De kracht van klein

De K80

Kleine gemeenten tot ongeveer 25.000 inwoners omvatten samen 19% van de totale oppervlakte van ons land en vertegenwoordigen 2,1 miljoen Nederlanders. In het huidige tijdperk van bestuurlijke innovatie wordt de rol van kleinere gemeenten steeds belangrijker.

Netwerk van kleine en krachtige gemeenten

K80 is een netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten in Nederland, opgestart door een kopgroep van acht gemeenten. Het netwerk is uitgegroeid tot een groot en sterk geheel van inmiddels 62 leden. Met onze dorpen, gehuchten en steden vormen we Nederland in het klein.

Onze gemeenten verzorgen voor een groot gedeelte de landbouw en daarmee de voedselvoorziening van ons land. Dat brengt complexe problemen met zich mee, zoals de stikstofproblematiek. Tegelijkertijd ontvangen wij dezelfde Wmo-vraagstukken als andere gemeenten.

Samen voor onze inwoners

Onze inwoners verlangen een dienstverleningsniveau wat zich kan meten met grote profit-organisaties. Dit vraagt expertise, wendbaarheid, samenwerking en samenhang. Wij werken samen met onze inwoners(collectieven), partners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat maakt ons een samenwerkingspartner in plaats van enkel een subsidie- of vergunningsverstrekker.

En dat maakt ons de toekomst van het overheidswerk. Meer informatie over ons samenwerkingsnetwerk vind je in ons position paper.

Actueel

17 mei 2024

Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst 31 mei: heeft u zich al aangemeld?

Op 31 mei organiseert de K80 een voorjaarsbijeenkomst. Dit belooft weer een mooie dag te worden. Deze keer zijn we welkom in de gemeente Asten en we hebben een interessant programma samengesteld.

Lees meer

Waar staan we voor

Wat willen we bereiken

De K80 wil als partner optrekken met het Rijk en provincies. We vragen het nieuwe kabinet om de K80 te zien als volwaardig partner. We roepen de VNG, provincies en vooral het Rijk op om K80 uit te nodigen als gesprekspartner.

K80 wil op korte termijn over de volgende actuele dossiers in ieder geval het gesprek aangaan:

  • Geen opschalingskorting;
  • Eerlijke en betere gemeentefinanciën;
  • Meer beleidsvrijheid voor gemeenten;
  • Volwaardig partnerschap als K80 en daarmee een volwaardige positie vanuit het oogpunt krachtige en kleine overheid.

Vanaf medio 2022 zijn we samen met alle deelnemende gemeenten aan de slag gegaan met de doelen en ambities voor de komende jaren. Doet jouw gemeente nog niet mee? Meld je aan en word ook lid van de K80!

Deze gemeenten doen mee!

© K80 - 2024
Concept en ontwerp: Marketingmakkers - Realisatie: LR Internet