Geslaagde voorjaarsbijeenkomst K80

Datum: 05 juni 2024

Op 31 mei vond de Voorjaarsbijeenkomst en ALV van de K80 plaats. Gastheer was dit keer de prachtige peelgemeente Asten!

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk van de gemeente Asten heette alle leden en het grote aantal aanwezigen van harte welkom in gemeenschapshuis ‘t Kwartier. Zo vertelde zij over de prachtige natuur in de gemeente, namelijk de Grote Peel en natuurlijk het museum Klok en Peel.

Algemene Ledenvergadering 

Door afwezigheid van onze voorzitter burgemeester Bob Vostermans, heeft vicevoorzitter burgemeester Ester Weststeijn de vergadering geopend en voorgezeten. Burgemeester Bob Vostermans heeft echter wel voor de aanwezigen een mooie videoboodschap ingesproken.

De vergadering werd ingevuld door in te gaan op verschillende onderwerpen en thema’s. Zo hebben we de jaarrekening vastgesteld en zijn we de diepte ingedoken op vier verschillende thema’s: Werkgeverschap (door burgemeester Fred van Trigt), Sociaal Domein (door wethouder Carla Dieteren), Wonen (door burgemeester Klaas Agricola) & Landelijk gebied (door burgemeester Jan ten Kate). Verder hebben we in een terugblik gekeken naar de extra ALV van de VNG afgelopen 24 mei, vooruitgekeken naar de ALV van de VNG eind juni, hebben we stilgestaan bij de doorontwikkeling / verdere professionalisering van de K80 en de verkiezing van een nieuwe voorzitter eerstvolgend AB/ALV.

Kennisdeling & Netwerken

Na afloop van de ALV volgde een lunch en middagprogramma met themasessies in museum Klok & Peel. Al lopende naar het museum speelde de beiaardier van de gemeente Asten, Rosemarie Seuntiëns, bekende melodieën uit de verschillende provincies, wat overigens prachtig was. In het museum hebben we een keus gehad tussen verschillende themasessies, bijvoorbeeld over het Landelijk Gebied, de gemeentefinanciën en een tour door het indrukwekkende museum Klok & Peel.

De themasessies

Op een aantal thema's kunnen we hieronder nog een korte terugkoppeling geven.

  • Gemeentefinanciën. De VNG gaf een presentatie over gemeentefinanciën. Deze presentatie is te downloaden door hier te klikken.
  • Landelijk gebied. De sessie landelijk gebied startte met een ‘pas op de plaats’; na sluiting van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is het hoogst onzeker of het nieuwe kabinet wel doorgaat met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het transitiefonds van het demissionaire kabinet (op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof) is komen te vervallen. Stilstaan bij de analyse van PPLG’s van afgelopen jaar leek daarmee niet langer interessant. Wat dan wel? Wachten we af of gaan we aan de slag met de opgaven vanuit de bedoeling. Niet vanuit het geld. Een mooi gesprek met de aanwezigen volgde; als je aan de slag wil, wat kan je als (kleine) gemeente dan betekenen? Waar zet je op in? Het delen van de goede voorbeelden van de koplopers, het faciliteren van degenen die willen stoppen en het begeleiden van het ‘peleton’ in het maken van plannen voor hun toekomst. Een goed gesprek, wat zeker nog een vervolg zal krijgen in de kopgroep Landelijk Gebied. Maakt u nog geen deel uit van de kopgroep? Sluit u aan door een mail te sturen naar DB’er Jan ten Kate jan.tenkate@staphorst.nl.

Na de themasessies was het tijd om de dag af te sluiten met een Netwerkborrel. Enorm bedankt Gemeente Asten voor de organisatie en de inspirerende dag! De Najaarsbijeenkomst is op 6 december in de gemeente Losser.

Terug naar overzicht
© K80 - 2024
Concept en ontwerp: Marketingmakkers - Realisatie: LR Internet