K80 De kracht van klein
De kracht van klein

De K80

Kleine gemeenten omvatten samen 14% van de totale oppervlakte van ons land en vertegenwoordigen 1,15 miljoen Nederlanders, wat neerkomt op 6,8% van de kiesgerechtigden. In het huidige tijdperk van bestuurlijke innovatie wordt de rol van kleinere gemeenten steeds belangrijker.

K80 is een netwerk van deze kleine en krachtige gemeenten in Nederland, opgestart door een kopgroep van acht gemeenten. Het netwerk is inmiddels uitgegroeid tot een groot en sterk geheel van meer dan 55 deelnemers. Met onze dorpen, gehuchten en steden vormen we Nederland in het klein.

Onze gemeenten verzorgen voor een groot gedeelte de landbouw en daarmee de voedselvoorziening van ons land. Dat brengt complexe problemen met zich mee, zoals de stikstofproblematiek. Tegelijkertijd ontvangen wij dezelfde Wmo-vraagstukken als andere gemeenten.

Onze inwoners verlangen een dienstverleningsniveau wat zich kan meten met grote profit-organisaties. Dit vraagt expertise, wendbaarheid, samenwerking en samenhang. Wij werken samen met onze inwoners(collectieven), partners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat maakt ons een samenwerkingspartner in plaats van enkel een subsidie- of vergunningsverstrekker.

En dat maakt ons de toekomst van het overheidswerk. Meer informatie over ons samenwerkingsnetwerk vind je in ons position paper.

Actueel

30 november 2022

Benoeming Dagelijks Bestuur K80

Tijdens de najaarsbijeenkomst voor de leden van de K80 op 30 november is het Dagelijks Bestuur van de K80 benoemd. Het tijdelijk bestuur maakt vanaf deze dag plaats voor het vast dagelijks bestuur met acht bestuursleden.

Lees meer

Waar staan we voor

Samenwerking: tussen kleine gemeenten om kennis te delen, maar ook tussen de gemeenten en hun gemeenschap.

Nabijheid: kleine gemeenten staan bestuurlijk en ambtelijk dicht bij hun inwoners. We weten wat er leeft en spelen daarop in. De menselijke maat is ons vertrekpunt.

Wendbaar: kleine organisaties vergemakkelijken integraal werken: korte lijnen tussen bestuur en organisatie.

Onmisbaar: om de brede welvaart in het landelijk gebied te versterken, maar ook als proeftuin om (sociale) innovaties op kleine schaal te testen. Tevens zijn we een kweekvijver voor ambtelijk en bestuurlijk talent.

Volwaardig partner: De K80 is een volwaardig gesprekspartner voor het rijk, provincies en andere netwerken. Volwaardig betekent ook voldoende financiële middelen en beleidsvrijheid om onze taken uit te voeren.

Wat willen we bereiken

De K80 wil als partner optrekken met het Rijk en provincies. We vragen het nieuwe kabinet om de K80 te zien als volwaardig partner. We roepen de VNG, provincies en vooral het Rijk op om K80 uit te nodigen als gesprekspartner.

K80 wil op korte termijn over de volgende actuele dossiers in ieder geval het gesprek aangaan:

  • Geen opschalingskorting;
  • Eerlijke en betere gemeentefinanciën;
  • Meer beleidsvrijheid voor gemeenten;
  • Volwaardig partnerschap als K80 en daarmee een volwaardige positie vanuit het oogpunt krachtige en kleine overheid.

Medio 2022 gaan we samen met alle deelnemende gemeenten aan de slag met de doelen en ambities voor de komende jaren. Doet jouw gemeente nog niet mee? Meld je aan en word ook lid van de K80!

Activiteiten

Deelnemende gemeenten

© K80 - 2023
Concept en ontwerp: Kempen Creëert - Realisatie: LR Internet