Actueel

08 april 2024

Town Deal ‘Sterke Streken’ verlengd

De eerste Town Deal ‘Sterke Streken’, waarin de kwaliteit van wonen en werken centraal staat, is met zes maanden verlengd. Dat heeft Michel Visser, directeur Bestuur, Financiën & Regio’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afgelopen week bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met de vijf deelnemende gemeenten.

Lees meer
26 januari 2024

K80 Kopgroep Wonen van start!

Door de krappe woningmarkt zitten vooral jonge starters en 65-plussers in de knel. De jonge starter zoekt een betaalbare woning en de 65-plusser zoekt een levensloopbestendige woning om er langer zelfstandig te kunnen wonen. De doorstroming stagneert aan alle kanten.

Lees meer
26 januari 2024

Terugblik en verslag Najaarsbijeenkomst / ALV in Zoeterwoude

Op 8 december waren we te gast in Zoeterwoude voor onze Najaarsbijeenkomst en ledenvergadering van het Algemeen Bestuur (AB).

Lees meer
21 augustus 2023

Verkiezingsflyer K80 aan politieke partijen

De K80 - het netwerk voor gemeenten tot 25.000 inwoners - heeft aan alle politieke partijen deze flyer gestuurd.

Als kleinere gemeenten hebben we een uniek perspectief: we werken vanuit de menselijke maat en kennen onze inwoners en ondernemers. Samen met hen werken wij elke dag aan slimme oplossingen voor grote opgaven van Nederland. Daarom willen we als K80 een bijdrage leveren aan de grote opgaven van Nederland en geven we enkele belangrijke zaken mee voor de verkiezingsprogramma's!

Lees meer
30 november 2022

Benoeming Dagelijks Bestuur K80

Tijdens de najaarsbijeenkomst voor de leden van de K80 op 30 november is het Dagelijks Bestuur van de K80 benoemd. Het tijdelijk bestuur maakt vanaf deze dag plaats voor het vast dagelijks bestuur met acht bestuursleden.

Lees meer
03 oktober 2022

VNG Commissies

De kandidaten van de VNG commissies zijn bekend! De komende jaren gaan 9 commissies en 2 colleges zich buigen over de meest uiteenlopende onderwerpen die spelen in (de Vereniging van) Nederlandse gemeenten. Van Arbeidszaken tot Bestuur & Veiligheid, van Europa tot de Informatiesamenleving en van Zorg & Welzijn tot Ruimte & Mobiliteit.

Lees meer
© K80 - 2024
Concept en ontwerp: Marketingmakkers - Realisatie: LR Internet