Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst 31 mei: heeft u zich al aangemeld?

Datum: 17 mei 2024

Op 31 mei organiseert de K80 een voorjaarsbijeenkomst. Dit belooft weer een mooie dag te worden. Deze keer zijn we welkom in de gemeente Asten en we hebben een interessant programma samengesteld.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leden van de K80 aanwezig zijn en meedoen en -beslissen. Samen vormen we namelijk een krachtig netwerk. Samen maken we een verschil. Hieronder leest u het programma van de bijeenkomst.

Inmiddels hebben we al veel aanmeldingen ontvangen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dat alsnog via onderstaande aanmeld-button doen. Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur aangeven voor twee van de kennissessies. Uiteindelijk wordt u bij één kennissessie ingedeeld. Een nadere toelichting bij de kennissessies leest u hieronder.

Locatie bijeenkomst een aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats bij het gemeenschapshuis 't Kwartier in Asten. Het adres is Kerkstraat 10, 5721 GV Asten. Parkeren kan bij Koningsplein 3.

U kunt u aanmelden via deze link.

Programma bijeenkomst

9:30 uur - Ontvangst in Asten bij ’t Kwartier 
10:00 tot 10:15 uur - Welkomstwoord burgemeester  A.A.H.C.M. (Anke) van Extel - van Katwijk van de gemeente Asten
10:15 tot 11:30 uur - Algemene Ledenvergadering. Daarin komen de volgende agendapunten aan bod:

  • Opening
  • Vaststellen jaarrekening 2023
  • Doorontwikkeling K80
  • Agenda K80 (Werkgeverschap, Sociaal Domein, Wonen, Landelijk gebied)
  • Terugblik afgelopen periode inzake gemeentefinanciën en extra ALV 
  • Vooruitblik naar ALV juni
  • Rondvraag en afsluiting

11:30 uur - Wandeling naar museum Klok & Peel (Ostaderstraat 23 Asten)
12:00 uur - Welkomstwoord Frans Stienen (voorzitter museum) en groepsfoto
12:30 tot 14:00 uur - Lunch in museum
14:00 tot 15:00 uur - Kennissessies 

  • Een nadere toelichting bij de kennissessies leest u hieronder. Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur aangeven voor twee van de kennissessies. Uiteindelijk wordt u bij één kennissessie ingedeeld.

15:00 uur - Afsluiting met borrel in de tuin van museum Klok & Peel

Toelichting kennissessies 31 mei

Tijdens de bijeenkomst op 31 mei vinden er in de middag verschillende kennissessies plaats. Hieronder leest u een toelichting per kennissessie. Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur opgeven voor twee van de kennissessies. Hier proberen we rekening mee te houden bij het maken van de groepsindeling.

Kennissessie 1: Landelijk Gebied
Elke provincie zit in een proces om de concept Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) door te vertalen naar de praktijk. Elk proces heeft zijn eigen vorm en eigen succes/valkuilen. Vanuit de K80 hebben we in 2023 een analyse gemaakt van de verschillende PPLG’s; wat valt op, hoe lopen de processen en op welke manieren zijn gemeenten aangehaakt? Tijdens deze sessie gaan we graag met betrokken portefeuillehouders in gesprek; hoe zien de processen eruit (actuele presentatie) en hoe wordt dat ervaren door de bestuurders? Het doel is een interactieve uitwisseling tussen bestuurders. 

Kennissessie 2: Veilige Publieke Taak 
Het veilig uitoefenen van de publieke taak staat steeds hoger op de agenda van overheidsorganisaties. Agressie tegen ambtenaren en handhavers, ondermijnende criminaliteit en bedreiging van bestuurders en volksvertegenwoordigers verhogen de urgentie om de weerbaarheid van onze overheidsorganisaties te versterken. De gemeente Asten heeft al vroeg werk gemaakt van dit thema en voldoet aan de Brabantse norm voor een weerbare overheid. 
Over de aanleiding en wijze waarop dit project is aangepakt in Asten en wat andere gemeenten daarvan kunnen leren, vertellen Wil Verberkt (oud-gemeentesecretaris van Asten) en Dory van Houts–van Dijk (Senior medewerker Veiligheid).  

Kennissessie 3: Aanpak ondermijning vakantieparken 
Sinds 2018 is er een landelijk actieplan om de verloedering van vakantieparken aan te pakken. Fort Oranje was natuurlijk een extreem voorbeeld maar wel een eye-opener. Op meer vakantieparken ligt verloedering op de loer of spelen zaken als ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Anke Van Extel- van Katwijk en Karin Adams (teamleider Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid) zullen aangeven wat de impact is op de ambtelijke organisatie bij de aanpak van dit thema en welke lessen geleerd zijn.  

Kennissessie 4: Gemeentefinanciën
In samenwerking met de VNG / David Rietveld staan we stil bij onder andere de uitwerking van de Voorjaarsnota Rijk, de voortgang van de herijking van het gemeentefonds, specifieke uitkeringen en het begrotingsadvies van de VNG. Al met al volop actualiteit en van groot belang voor ons als gemeenten.

Kennissessie 5: Tour door Museum Klok & Peel
Museum Klok en Peel in Asten is een museum met twee collecties. Het toont de grootste klokken en beiaards ter wereld. En het toont de natuur- en cultuurhistorie van de Peel, de regio op de grens van Noord-Brabant en Limburg waar Asten zich bevindt. Ontdek de rijke Peelhistorie door een leerzaam en nuttig uurtje door het museum.

Terug naar overzicht
© K80 - 2024
Concept en ontwerp: Marketingmakkers - Realisatie: LR Internet